Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (5234/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä
Lapsis ry, Pori
hallitus@lapsis.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lapsis ry:n hallitus
hallitus@lapsis.fi

3. Rekisterin nimi
Lapsis ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitu
Henkilötietoja kerätään yhdistyslain vaatiman jäsenluettelon ylläpitämiseksi sekä jäsensuhteiden ylläpitämiseksi. Rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsenkirjeiden, sääntömääräisten asioiden ja jäsenmaksulaskujen toimittamiseen jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennetaan henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksun maksutiedot,  jäseneksi liitetyt perheenjäsenet sekä tieto jäsenkirjeiden lähettämisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenet ilmoittavat omat tietonsa yhdistykselle liittyessään jäseniksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisten käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on kotimaisen palveluntarjoajan pilvipalvelussa. Tiedot on suojattu tunnuksella ja salasanalla, ja rekisteriin pääsevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt, jotka vastaavat rekisterin sisällöstä ja jäsenkirjeiden lähettämisestä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.